ALV 28 september – kom je ook?

Maandag avond 28 september is de Algemene Leden Vergadering.

Graag nodigt het Basketball bestuur je uit voor de ALV van 28 september.  Meld je wel even aan! Ook jouw stem is nodig voor bijvoorbeeld het beleid rondom vrijwilligerswerk. We gaan tijdens deze ALV verder in op de mogelijkheden van de vrijwilligersmodule van Sportlink. Het is dus van belang dat zoveel als mogelijk leden en ouders van jeugdleden aanwezig zijn.

Naast de vrijwilligers module zijn er tijdens de ALV tal van andere inspraak mogelijkheden. Het wordt erg gewaardeerd als je aanwezig bent. Wil je iets vanuit de club verder toegelicht krijgen dan is dit zeker ook het moment om met het bestuur in gesprek te gaan. Die ene keer in het jaar dat je direct in gesprek kan met het bestuur! Maak er gebruik van, zodat het bestuur ook weet wat er leeft en waar ze rekening mee kunnen houden.

Wat komt er o.a. ter sprake:

  • Financiële stand van zaken
  • Actuele gebeurtenissen rondom Corona maatregelen
  • Vrijwilligers beleid
  • Jeugd activiteiten