Aanvullende Corona maatregelen per 29 september 2020

Op 28 september 2020 heeft het kabinet de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus
verscherpt. Voor ons als vereniging hebben deze maatregelen erg veel impact.
Natuurlijk zijn wij blij dat onze leden gewoon kunnen blijven sporten alleen vragen de
maatregelen wel weer veel van ons aanpassingsvermogen. De maatregelen zijn
minimaal geldig voor drie weken. Daarna zal opnieuw worden bekeken of deze zullen
worden verlengd. Onderstaande info weten wij tot nu toe maar deze info kan continue
veranderen.


Sluiten clubhuis
Vanaf 29 september 18.00 uur is het clubhuis gesloten. Dit wil zeggen dat het niet meer
mogelijk is om iets te drinken of te eten. Daarnaast is het ook niet meer mogelijk om gebruik
te maken van andere faciliteiten zoals bv de vergader ruimten.

Toeschouwers
Vanaf 29 september 18.00 uur zijn toeschouwers tijdelijk niet meer welkom. Het doel van de
maatregel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen
mensen bij elkaar te brengen.

Dit wil zeggen dat:
● Ouders mogen niet meer naar de trainingen en wedstrijden van hun kind(eren) komen
kijken. Ouders zullen de kinderen dus bij de ingang van het complex moeten afzetten
en ophalen. Vanuit de afdelingen hierop worden toegezien.
● Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder
teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen
blijven kijken naar de wedstrijd.

We laten maximaal 4 chauffeurs van het uitspelende team toe als teambegeleiding.

● Als kinderen sporten op de eigen sportaccommodatie voor bijvoorbeeld een training
of thuiswedstrijd, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan
als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.
● Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als
toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie verlaten.

Wij begrijpen dat de impact groot is maar samen zullen wij alles moeten doen wat nodig is.
Het kunnen blijven sporten staat hierbij voorop. Wij vragen iedereen om je goed aan alle
maatregelen te houden. Was je handen regelmatig, schud geen handen en houd afstand.
Alleen op die manier kunnen we in elk geval met elkaar blijven sporten, al is dat dan
voorlopig zonder publiek.