Afdelingsbestuur Basketball

Voorzitter Margret Tinholt
Secretaris VACANT
Penningmeester Eric Weidgraaf 055-5335482
Ledenadministratie Angelique Lukkien

Per 1/1/19 Eva van Swaay

06-21826769
Coördinator Tech. Zaken Deborah Jongeling

Coördinator Vrijwillers                Esmond Everkers  06 27189121

Overige contactpersonen:

Wedstrijdsecretariaat Wilma Ista 055 5 216 783
Redactie website Veronica van Deelen
Jeugd Activiteiten Commissie Daisy van der Wiel
Serife Sahin
Rian van Veenendaal
Angela Dees