Geen corona maatregelen meer

Eind september zijn de corona maatregelen door de overheid zo aangepast, dat we geen regels of restricties meer hanteren. We wensen iedereen veel basketball plezier toe!

Lees ook heb bericht over het WSV clubhuis / kantine via het nieuwsbericht van WSV algemeen =>   https://basketball.wsvapeldoorn.nl/category/wsv-algemeen/

Wachtlijst jeugdteams

De afgelopen tijd is de belangstelling voor basketbal enorm toegenomen. Dit is natuurlijk erg leuk om mee te maken. Maar we moeten ook constateren dat we nog niet goed toegerust zijn op een hele grote toename van jeugdspelers. Helaas moeten we daarom melden dat we een wachtlijst hebben voor de jeugdteams. Op het moment dat we kunnen uitbreiden, worden de kinderen op de wachtlijst uitgenodigd voor proeftrainingen. Dit gebeurd op volgorde van aanmelding. Voor meer informatie en/of plaatsing op de wachtlijst, stuur dan een email naar: ledenadministratie.basketball@wsv-apeldoorn.nl.

Afspraken Basketball wedstrijden

Regels bij wedstrijden bij WSV Basketball ivm corona

Algemeen

 • Er geldt een verplichte looproute in het WSV complex. De ingang beneden naast de trap naar de kantine geldt als ingang voor spelers en toeschouwers.
 • Toeschouwers dienen zich te registreren middels het invullen van een digitale vragenlijst die te benaderen is door het scannen van een QR code. Spelers, tafelaars en scheidsrechters hoeven zich niet te registreren. Deze registratie verloopt via het wedstrijdformulier.
 • Toeschouwers die weigeren zich te registreren kunnen wij helaas niet toelaten.
 • Vanwege het feit dat er toeschouwers toegelaten mogen worden tot maximaal 2/3 van de capaciteit, laten wij niet meer dan 10 toeschouwers toe per uitspelend team en geldt voor thuisspelende teams dat er één toeschouwer per speler aanwezig kan zijn bij de wedstrijden.
 • Voor alle personen ouder dan 18 jaar geldt dat er te allen tijde 1,5 meter afstand gehouden moet worden van elkaar, buiten de wedstrijden om.
 • Geen handen schudden.
 • De kantine is geopend. Ook hier geldt een verplichte looproute.

Voor de wedstrijd

Aankomst

 • De zaalleiding van WSV wijst de groepen de kleedkamers. Voor spelers ouder dan 18 jaar geldt dat er maximaal 6 personen tegelijk zijn toegestaan in de kleedkamer. Voor spelers van 18 jaar of jonger geldt deze restrictie niet.
 • Bij aankomst op de accommodatie desinfecteert iedereen zijn/haar handen. Desinfecterende handgel is voorhanden.

Toeschouwers

 • De tribunes zijn beschikbaar, maar zoals aangegeven mogen we slechts gebruik maken van 2/3 van de capaciteit. De beschikbare plaatsen zijn gemarkeerd. Hierbij het verzoek om zoveel mogelijk te blijven zitten tijdens wedstrijden en loopbewegingen te vermijden.
 • Verlaat na afloop van de wedstrijd z.s.m. de tribune. U kunt het complex verlaten via de zijdeur in de zaal of de kantine.

Voorbereiding wedstrijd

 • Spelers komen maximaal 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd het veld op. Wanneer de voorgaande wedstrijden nog niet afgelopen zijn, wordt gevraagd te wachten in de kleedkamer of kantine.
 • De line-up kan doorgaan, maar hierbij worden geen handen geschud. Probeer handen te schudden te vervangen door bijvoorbeeld mondeling een fijne wedstrijd te wensen.

Tijdens de wedstrijd

 • Voor spelers ouder dan 18 geldt dat gedurende het spel  in het veld geen 1,5 meter afstand tot anderen hoeft te worden bewaard. Voor de coach staat een stoel op afstand naast de spelersbank.

Na de wedstrijd

 • Bedank je tegenstander, de scheidsrechter en de tafelofficials na de wedstrijd, maar schud daarbij geen handen.
 • Toeschouwers die plaatsgenomen hebben op het middenveld verlaten na de wedstrijd zo spoedig mogelijk het complex via de zijdeur in de zaal. Zij kunnen eventueel via de trap buiten naar de kantine. Toeschouwers op de tribune boven verlaten de zaal zo spoedig mogelijk via de kantine.
 • Spelers gaan direct na de wedstrijd naar de kleedruimte die hen is/wordt toegewezen. Als hier geen gebruik van wordt gemaakt, keer zo spoedig mogelijk huiswaarts na de wedstrijd en blijf niet hangen in de zaal. Alleen in geval er verplichtingen zijn rond tafelen of fluiten bij een volgende wedstrijd, wordt hierop een uitzondering gemaakt.
 • Geen ouders in kleedkamers en gangen.

Douchen

 • Er kan gebruik gemaakt worden van de kleedkamers en de douches. Wij vragen thuisspelende teams echter zoveel mogelijk thuis te douchen.
 • Voor uitspelende teams met spelers van 18 jaar of jonger, geldt dat gebruik van de toegewezen kleedkamer is toegestaan zonder restricties. Douchen is toegestaan.
 • Voor uitspelende teams met spelers ouder dan 198 jaar geldt dat gebruik van de toegewezen kleedkamer is toegestaan, evenals gebruik van de douches, maximaal zes personen per kleedkamer.

Aanvullende Corona maatregelen per 29 september 2020

Op 28 september 2020 heeft het kabinet de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus
verscherpt. Voor ons als vereniging hebben deze maatregelen erg veel impact.
Natuurlijk zijn wij blij dat onze leden gewoon kunnen blijven sporten alleen vragen de
maatregelen wel weer veel van ons aanpassingsvermogen. De maatregelen zijn
minimaal geldig voor drie weken. Daarna zal opnieuw worden bekeken of deze zullen
worden verlengd. Onderstaande info weten wij tot nu toe maar deze info kan continue
veranderen.


Sluiten clubhuis
Vanaf 29 september 18.00 uur is het clubhuis gesloten. Dit wil zeggen dat het niet meer
mogelijk is om iets te drinken of te eten. Daarnaast is het ook niet meer mogelijk om gebruik
te maken van andere faciliteiten zoals bv de vergader ruimten.

Toeschouwers
Vanaf 29 september 18.00 uur zijn toeschouwers tijdelijk niet meer welkom. Het doel van de
maatregel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen
mensen bij elkaar te brengen.

Dit wil zeggen dat:
● Ouders mogen niet meer naar de trainingen en wedstrijden van hun kind(eren) komen
kijken. Ouders zullen de kinderen dus bij de ingang van het complex moeten afzetten
en ophalen. Vanuit de afdelingen hierop worden toegezien.
● Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder
teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen
blijven kijken naar de wedstrijd.

We laten maximaal 4 chauffeurs van het uitspelende team toe als teambegeleiding.

● Als kinderen sporten op de eigen sportaccommodatie voor bijvoorbeeld een training
of thuiswedstrijd, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan
als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.
● Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als
toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie verlaten.

Wij begrijpen dat de impact groot is maar samen zullen wij alles moeten doen wat nodig is.
Het kunnen blijven sporten staat hierbij voorop. Wij vragen iedereen om je goed aan alle
maatregelen te houden. Was je handen regelmatig, schud geen handen en houd afstand.
Alleen op die manier kunnen we in elk geval met elkaar blijven sporten, al is dat dan
voorlopig zonder publiek.

ALV 28 september – kom je ook?

Maandag avond 28 september is de Algemene Leden Vergadering.

Graag nodigt het Basketball bestuur je uit voor de ALV van 28 september.  Meld je wel even aan! Ook jouw stem is nodig voor bijvoorbeeld het beleid rondom vrijwilligerswerk. We gaan tijdens deze ALV verder in op de mogelijkheden van de vrijwilligersmodule van Sportlink. Het is dus van belang dat zoveel als mogelijk leden en ouders van jeugdleden aanwezig zijn.

Naast de vrijwilligers module zijn er tijdens de ALV tal van andere inspraak mogelijkheden. Het wordt erg gewaardeerd als je aanwezig bent. Wil je iets vanuit de club verder toegelicht krijgen dan is dit zeker ook het moment om met het bestuur in gesprek te gaan. Die ene keer in het jaar dat je direct in gesprek kan met het bestuur! Maak er gebruik van, zodat het bestuur ook weet wat er leeft en waar ze rekening mee kunnen houden.

Wat komt er o.a. ter sprake:

 • Financiële stand van zaken
 • Actuele gebeurtenissen rondom Corona maatregelen
 • Vrijwilligers beleid
 • Jeugd activiteiten

Regels bij wedstrijden ivm corona

Per categorie staan de regels hierna beschreven Bijgewerkte versie nav aanpassing Corona maatregelen 29-09-2020

 • Algemeen
 • Naar de sportaccomodatie
 • Clubhuis
 • Voor de wedstrijd
  • Aankomst
  • Toeschouwers
  • Voorbereiding wedstrijd
 • Tijdens de wedstrijd
  • Bevoegdheden van de scheidsrechter
 • Na de wedstrijd
  • Douchen

Algemeen

 • Er geldt een verplichte looproute in het WSV complex. De ingang beneden naast de trap naar de kantine geldt als ingang voor spelers en toeschouwers.
 • Bij binnenkomst dienen toeschouwers zich te registreren middels het invullen van een digitale vragenlijst die te benaderen is door het scannen van een QR code. Op deze wijze wordt ook een gezondheidscheck gedaan. Spelers, tafelaars en scheidsrechters hoeven zich niet te registreren. Deze registratie verloopt via het wedstrijdformulier.
 • Voor alle personen ouder dan 18 jaar geldt dat er te allen tijde 1,5 meter afstand gehouden moet worden van elkaar, buiten de wedstrijden om.
 • Geforceerd stemgebruik binnen het complex is niet toegestaan. Dit houdt onder andere in dat coaches/spelers/toeschouwers/officials niet mogen schreeuwen en er geen yell mag worden gedaan voor, tijdens of na de wedstrijd.
 • Geen handen schudden.

Naar de sportaccommodatie

 • Spelers en toeschouwers die per auto naar de wedstrijd reizen houden rekening met de geldende richtlijnen van het RIVM. Je kan in de auto zitten met mensen uit een ander huishouden. Dan is het advies een mondkapje te dragen. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. Ook wanneer personen tot eenzelfde huishouden horen, hoeft er geen mondkapje gebruikt te worden.
 • Het advies is om zoveel mogelijk omgekleed af te reizen naar de sportlocatie.

Clubhuis

Sluiten clubhuis
Vanaf 29 september 18.00 uur is het clubhuis gesloten. Dit wil zeggen dat het niet meer mogelijk is om iets te drinken of te eten. Daarnaast is het ook niet meer mogelijk om gebruik te maken van andere faciliteiten zoals bv de vergader ruimten.

Voor de wedstrijd

Aankomst

 • De zaalleiding van WSV wijst de groepen de kleedkamers. Voor spelers ouder dan 18 jaar geldt dat er maximaal 5 personen tegelijk zijn toegestaan in de kleedkamer. Voor spelers van 18 jaar of jonger geldt deze restrictie niet.
 • Er mogen maximaal twee trainers aanwezig zijn in de kleedkamer met mondkapje en alleen voor een bespreking of voor een check na afloop van het gebruik van de kleedkamer.
 • Bij aankomst op de accommodatie desinfecteert iedereen zijn/haar handen. Desinfecterende handgel is voorhanden.

Toeschouwers

Vanaf 29 september 18.00 uur zijn toeschouwers tijdelijk niet meer welkom. Het doel van de maatregel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen.

Dit wil zeggen dat:
● Ouders mogen niet meer naar de trainingen en wedstrijden van hun kind(eren) komen kijken. Ouders zullen de kinderen dus bij de ingang van het complex moeten afzetten en ophalen. Vanuit de afdelingen hierop worden toegezien.
● Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. We laten maximaal 4 chauffeurs van het uitspelende team toe als begeleiding.
● Als kinderen sporten op de eigen sportaccommodatie voor bijvoorbeeld een training of thuiswedstrijd, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.
● Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie verlaten.

Onderstaande geldt dus m.i.v. 29 september niet meer – tot nader order. De tribune is beschikbaar en mag gebruikt worden door ouders/begeleiders die leden van de tegenstander rijden of die om een andere reden met de tegenstander meereizen (maximaal 6 toeschouwers van het uitspelend team). Voor toeschouwers van het thuisspelend team geldt de restrictie dat er slechts één persoon per huishouden aanwezig mag zijn. Alléén wanneer er van ieder thuisspelend team tenminste één zaalwacht aanwezig is, kunnen er toeschouwers van dit  team worden toegelaten!

Toeschouwers worden door aanwezige zaalwachten ontvangen en gewezen op de onderling te hanteren afstand. De zaalleiding van WSV basketball is te herkennen aan een geel hesje. Eventuele aanwijzingen van de zaalwacht dienen te worden opgevolgd.

Specifiek gelden hierbij de volgende richtlijnen voor publiek:

 • Neem plaats op de tribune met inachtneming van 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Volg de aanwijzingen van de zaalwacht te allen tijde op.
 • Blijf op uw plaats tijdens de wedstrijd.
 • Klappen is toegestaan, spreken met stemverheffing (schreeuwen, aanmoedigen, fluiten of zingen)  niet.
 • Verlaat na afloop van de wedstrijd z.s.m. de tribune. U kunt het complex verlaten via de zijdeur in de zaal of de kantine.

De zaalwacht handhaaft de aantallen in de zaal en op de tribune. Wanneer blijkt dat het publiek zich  – na waarschuwing – niet houdt aan het geldende protocol binnen het WSV complex, kan de wedstrijd worden gestaakt en het publiek gevraagd worden de tribune te ontruimen en de zaal te verlaten.

Voorbereiding wedstrijd

 • Spelers komen maximaal 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd het veld op. Wanneer de voorgaande wedstrijden nog niet afgelopen zijn, wordt gevraagd te wachten in de kleedkamer of kantine.
 • De line-up kan doorgaan, maar hierbij worden geen handen geschud. Probeer handen te schudden te vervangen door bijvoorbeeld mondeling een fijne wedstrijd te wensen.

Tijdens de wedstrijd

 • Voor spelers ouder dan 18 jaar geldt dat gedurende het spel  in het veld geen 1,5 meter afstand tot anderen hoeft te worden bewaard. Voor de coach staat een stoel op afstand naast de spelersbank.
 • Bij het aanvragen van een wissel bij de jurytafel  geldt dat in alle gevallen 1,5 meter afstand dient te worden gehouden.

Bevoegdheden van de scheidsrechter

 •  Indien spelers, coaches en/of toeschouwers zich niet houden aan de maatregelen voor, tijdens of na de wedstrijd, dient de scheidsrechter de aanvoerder (bij U16 of jonger gaat het hier om de coach) te wijzen op de regels en hun verantwoordelijkheid voor een veilige wedstrijd.
 • De scheidsrechter is verantwoordelijk voor de veiligheid gedurende de wedstrijd. Indien de scheidsrechter voor de wedstrijd, gedurende de wedstrijd of na de wedstrijd van mening is dat door overtreding van de richtlijnen uit dit protocol de veiligheid van spelers, coaches, toeschouwers of zichzelf en zijn collega in gevaar komt is de scheidsrechter bevoegd de wedstrijd (tijdelijk) te staken (zie ook artikel H.10 van het wedstrijdreglement). Het advies is om, wanneer mogelijk, altijd eerst de aanvoerder (bij U16 of jonger gaat het hier om de coach) en waar nodig de thuisspelende vereniging te wijzen op hun verantwoordelijkheid en de regels.

Na de wedstrijd

 • Bedank je tegenstander, de scheidsrechter en de tafelofficials voor de wedstrijd, maar schud daarbij geen handen.
 • Toeschouwers die plaatsgenomen hebben op het middenveld verlaten na de wedstrijd zo spoedig mogelijk het complex via de zijdeur in de zaal. Zij kunnen eventueel via de trap buiten naar de kantine. Toeschouwers op de tribune boven verlaten de zaal zo spoedig mogelijk via de kantine.
 • Spelers gaan direct na de wedstrijd naar de kleedruimte die hen is/wordt toegewezen. Als hier geen gebruikt van wordt gemaakt, keer zo spoedig mogelijk huiswaarts na de wedstrijd en blijf niet hangen in de zaal. Alleen in geval er verplichten zijn rond tafelen of fluiten wordt hierop een uitzondering gemaakt.
 • Geen ouders in kleedkamers en gangen.

Douchen

 • Bij thuiswedstrijden wordt er thuis gedoucht.

•     Voor uitspelende teams met spelers van 18 jaar of jonger geldt dat gebruik van de toegewezen kleedkamer is toegestaan, zonder restricties. Douchen is toegestaan.

 • Voor uitspelende teams met spelers ouder dan 18 jaar geldt dat gebruik van de toegewezen kleedkamer is toegestaan, evenals gebruik van de douches, met maximaal vijf personen per kleedkamer.
 • De groep die de kleedkamer gebruikt desinfecteert de kleedkamer bij het verlaten ervan. Het gaat hierbij om het schoonmaken van banken, klinken en doucheknoppen) Schoonmaakmiddelen zijn ter plekke voorhanden.

Geen trainingen en wedstrijden

Vanwege alle landelijke corona maatregelen heeft het hoofdbestuur van WSV in overleg met de afdelingen besloten het WSV complex te sluiten tot en met 31 maart. Dus geen trainingen in die periode. De NBB heeft besloten dat er geen wedstrijden worden gespeeld in deze periode. Meer informatie zal worden gedeeld zodra er meer bekend is.

Bestuur compleet

Mooi nieuws; we zijn weer op volle sterkte! De open plekken in het bestuur zijn ingevuld en er is opvolging voor het penningmeesterschap! Nieuw in het bestuur is Ingeborg Verdegaal (Secretaris). Eric Weidgraaf heeft zijn taak als penningmeester overgedragen, zijn opvolgers Erik Wagenaar & Monique Zonneveld. Daarnaast gaat de Coördinatie vrijwilligerswerk via Thomas Klein Middelink.

Iedereen is bereikbaar via email. Kijk daarvoor rechtsboven op deze website bij “Informatie” en vervolgens “Bestuur”

PEANUTS in actie – Toernooi 1 februari

In de WSV sporthal is het basketbaltoernooi voor de Peanuts begonnen. Belangstellende zijn van harte welkom. Ook om eens te ervaren hoe deze sport gaat, kom gerust naar de sporthal toe. Voor vragen over Basketbal bij WSV zijn er enthousiaste basketballers aanwezig om je te woord te staan.

Eerste Peanuts toernooi voor Luca, Tygo en Julia

Eindelijk was het zo ver: het eerste Peanuts toernooi voor Luca (7), Tygo (6) en Julia (6).

Wat vonden ze het spannend…….maar ze het geweldig gedaan!

De drie musketiers lieten geweldig teamwork zien. Ze speelden veel naar elkaar over en hielden elkaar goed in de gaten. Ook zagen ze openingen en creëerde ze kansen!
Even de bal goed tussen de handen, richten en schieten…….
Ondanks dat de bal vaak net de verkeerde kant op stuiterde wisten onze kleine vrienden een aantal mooie punten te scoren.
De sfeer in het team, maar zeker ook op het veld en in de zaal was top! De kinderen hebben vooral ‘samen’ veel plezier beleefd.
Moe en een klein beetje teleurgesteld, omdat ze niet hadden gewonnen verlieten de WSV Peanuts samen met hun trotse coach en ouders hun eerste basketbaltoernooi!

Knap gedaan bikkels, op naar het volgende toernooi.