Regels bij wedstrijden ivm corona

Per categorie staan de regels hierna beschreven.

 • Algemeen
 • Naar de sportaccomodatie
 • Voor de wedstrijd
  • Aankomst
  • Toeschouwers
  • Voorbereiding wedstrijd
 • Tijdens de wedstrijd
  • Bevoegdheden van de scheidsrechter
 • Na de wedstrijd
  • Douchen

Algemeen

 • Er geldt een verplichte looproute in het WSV complex. De ingang beneden naast de trap naar de kantine geldt als ingang voor spelers en toeschouwers.
 • Bij binnenkomst dienen toeschouwers zich te registreren middels het invullen van een digitale vragenlijst die te benaderen is door het scannen van een QR code. Op deze wijze wordt ook een gezondheidscheck gedaan. Spelers, tafelaars en scheidsrechters hoeven zich niet te registreren. Deze registratie verloopt via het wedstrijdformulier.
 • Voor alle personen ouder dan 18 jaar geldt dat er te allen tijde 1,5 meter afstand gehouden moet worden van elkaar, buiten de wedstrijden om.
 • Geforceerd stemgebruik binnen het complex is niet toegestaan. Dit houdt onder andere in dat coaches/spelers/toeschouwers/officials niet mogen schreeuwen en er geen yell mag worden gedaan voor, tijdens of na de wedstrijd.
 • Geen handen schudden.

Naar de sportaccommodatie

 • Spelers en toeschouwers die per auto naar de wedstrijd reizen houden rekening met de geldende richtlijnen van het RIVM. Je kan in de auto zitten met mensen uit een ander huishouden. Dan is het advies een mondkapje te dragen. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. Ook wanneer personen tot eenzelfde huishouden horen, hoeft er geen mondkapje gebruikt te worden.
 • Het advies is om zoveel mogelijk omgekleed af te reizen naar de sportlocatie.

Voor de wedstrijd

Aankomst

 • De zaalleiding van WSV wijst de groepen de kleedkamers. Voor spelers ouder dan 18 jaar geldt dat er maximaal 5 personen tegelijk zijn toegestaan in de kleedkamer. Voor spelers van 18 jaar of jonger geldt deze restrictie niet.
 • Er mogen maximaal twee trainers aanwezig zijn in de kleedkamer met mondkapje en alleen voor een bespreking of voor een check na afloop van het gebruik van de kleedkamer.
 • Bij aankomst op de accommodatie desinfecteert iedereen zijn/haar handen. Desinfecterende handgel is voorhanden.

Toeschouwers

De tribune is beschikbaar en mag gebruikt worden door ouders/begeleiders die leden van de tegenstander rijden of die om een andere reden met de tegenstander meereizen (maximaal 6 toeschouwers van het uitspelend team). Voor toeschouwers van het thuisspelend team geldt de restrictie dat er slechts één persoon per huishouden aanwezig mag zijn.

Toeschouwers worden door aanwezige zaalwachten ontvangen en gewezen op de onderling te hanteren afstand. De zaalleiding van WSV basketball is te herkennen aan een geel hesje. Eventuele aanwijzingen van de zaalwacht dienen te worden opgevolgd.

Specifiek gelden hierbij de volgende richtlijnen voor publiek:

 • Neem plaats op de tribune met inachtneming va 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Volg de aanwijzingen van de zaalwacht te allen tijde op.
 • Blijf op uw plaats tijdens de wedstrijd.
 • Klappen is toegestaan, spreken met stemverheffing (schreeuwen, aanmoedigen, fluiten of zingen)  niet.
 • Verlaat na afloop van de wedstrijd z.s.m. de tribune. U kunt het complex verlaten via de zijdeur in de zaal of de kantine.

De zaalwacht handhaaft de aantallen in de zaal en op de tribune. Wanneer blijkt dat het publiek zich  – na waarschuwing – niet houdt aan het geldende protocol binnen het WSV complex, kan de wedstrijd worden gestaakt en het publiek gevraagd worden de tribune te ontruimen en de zaal te verlaten.

Voorbereiding wedstrijd

 • Spelers komen maximaal 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd het veld op. Wanneer de voorgaande wedstrijden nog niet afgelopen zijn, wordt gevraagd te wachten in de kleedkamer of kantine.
 • De line-up kan doorgaan, maar hierbij worden geen handen geschud. Probeer handen te schudden te vervangen door bijvoorbeeld mondeling een fijne wedstrijd te wensen.

Tijdens de wedstrijd

 • Voor spelers ouder dan 18 geldt dat gedurende het spel  in het veld geen 1,5 meter afstand tot anderen hoeft te worden bewaard. Voor de coach staat een stoel op afstand naast de spelersbank.
 • Bij het aanvragen van een wissel bij de jurytafel  geldt dat in alle gevallen 1,5 meter afstand dient te worden gehouden.

Bevoegdheden van de scheidsrechter

 •  Indien spelers, coaches en/of toeschouwers zich niet houden aan de maatregelen voor, tijdens of na de wedstrijd, dient de scheidsrechter de aanvoerder (bij U16 of jonger gaat het hier om de coach) te wijzen op de regels en hun verantwoordelijkheid voor een veilige wedstrijd.
 • De scheidsrechter is verantwoordelijk voor de veiligheid gedurende de wedstrijd. Indien de scheidsrechter voor de wedstrijd, gedurende de wedstrijd of na de wedstrijd van mening is dat door overtreding van de richtlijnen uit dit protocol de veiligheid van spelers, coaches, toeschouwers of zichzelf en zijn collega in gevaar komt is de scheidsrechter bevoegd de wedstrijd (tijdelijk) te staken (zie ook artikel H.10 van het wedstrijdreglement). Het advies is om, wanneer mogelijk, altijd eerst de aanvoerder (bij U16 of jonger gaat het hier om de coach) en waar nodig de thuisspelende vereniging te wijzen op hun verantwoordelijkheid en de regels.

Na de wedstrijd

 • Bedank je tegenstander, de scheidsrechter en de tafelofficials voor de wedstrijd, maar schud daarbij geen handen.
 • Toeschouwers die plaatsgenomen hebben op het middenveld verlaten na de wedstrijd zo spoedig mogelijk het complex via de zijdeur in de zaal. Zij kunnen eventueel via de trap buiten naar de kantine. Toeschouwers op de tribune boven verlaten de zaal zo spoedig mogelijk via de kantine.
 • Spelers gaan direct na de wedstrijd naar de kleedruimte die hen is/wordt toegewezen. Als hier geen gebruikt van wordt gemaakt, keer zo spoedig mogelijk huiswaarts na de wedstrijd en blijf niet hangen in de zaal. Alleen in geval er verplichten zijn rond tafelen of fluiten wordt hierop een uitzondering gemaakt.
 • Geen ouders in kleedkamers en gangen.

Douchen

 • Bij thuiswedstrijden wordt er thuis gedoucht.

•     Voor uitspelende teams met spelers van 18 jaar of jonger geldt dat gebruik van de toegewezen kleedkamer is toegestaan, zonder restricties. Douchen is toegestaan.

 • Voor uitspelende teams met spelers ouder dan 18 jaar geldt dat gebruik van de toegewezen kleedkamer is toegestaan, evenals gebruik van de douches, met maximaal vijf personen per kleedkamer.
 • De groep die de kleedkamer gebruikt desinfecteert de kleedkamer bij het verlaten ervan. Het gaat hierbij om het schoonmaken van banken, klinken en doucheknoppen) Schoonmaakmiddelen zijn ter plekke voorhanden.

Verkort Protocol Afdeling Basketbal tbv Wedstrijden en Toeschouwers

Teams:

 • Spelers komen zoveel mogelijk in wedstrijdkleding naar de zaal toe
 • Kleedkamers zijn alleen voor de gast teams te gebruiken en voornamelijk alleen voor het douchen/aankleden na de wedstrijd
 • Teams krijgen een kleedkamer toegewezen
 • Thuisspelende teams douchen thuis
  • Uitzondering hierop: spelers die na hun eigen wedstrijd moeten tafelen en fluiten. Eventueel gebruik van de EHBO ruimte / materieelhok om even op te frissen. EHBO ruimte is alleen indien het vrij is.

Registratietafels en tribunes worden bemand door vrijwilligers voor het toezicht en geven van advies over de richtlijnen/afspraken. Plus lopen er meerdere leden van het bestuur/CTZ rond om aanwijzingen te geven.

Toeschouwers:

 • Voor thuisspelende teams, maximum 1 toeschouwer per huishouden
  • Uitzondering is als een ouder is ingezet als zaalwacht, dan mag de andere ouder als toeschouwer aanmelden
 • Voor uitspelend teams, beperken tot een minimum wat noodzakelijk is.

Tribunes:

 • Toeschouwers Veld A.  gebruiken de tribune boven dat veld.
 • Ingang via de deur bij de trap naar de kantine en uitgang is via de kantine
 • Zij volgen de aanwijzingen van de zaalwacht op
  • Maximum 18 zitplaatsen, plus eventueel een extra rechts van de deur, mocht iemand in een rolstoel zitten of niet op de banken kunnen zitten
  • De deur blijft open
  • De looproute is vanaf de deur, achter de tribune langs
   • Linkerkant – achter de tribunes langs en op de beschikbare plek over de banken heen stappen
   • Rechterkant – achter de tribunes langs en op de beschikbare plek over de banken heen stappen
   • Voor beide kanten geldt, blijven zitten tijdens de wedstrijd
   • Voor beide kanten geldt, mocht men wel weg moeten, achter de eigen zitplaats over de tribune stappen en richting de deur lopen. Niet voor de toeschouwers langs.
 • Toeschouwers op veld B. Ingang beneden en achter veld A lopen naar de beschikbaar tribunes. Uitgang via de dubbele deuren in de zaal.
  • Lopen over de mat naar de tribunes. Maximum 20-24 plekken op de verrijdbare tribunes.
  • Voor de tribunes ligt een mat – daar lopen ze overheen
  • Dezelfde regels als hierboven gelden. Blijven zitten tijdens de wedstrijd. Bij de pauze, via de dubbele deur naar buiten.

Na de wedstrijd: De teams verlaten z.s.m. de zaal en naar buiten of naar de kleedkamers. Dit proces wordt ook begeleid. Er wordt toezicht gehouden dat de vertrekkend en aankomende teams rekening met elkaar houden met gebruik van de trap e.d.

Na gebruik van de kleedkamers, worden de doucheknoppen, handgrepen en banken gereinigd.

Geen trainingen en wedstrijden

Vanwege alle landelijke corona maatregelen heeft het hoofdbestuur van WSV in overleg met de afdelingen besloten het WSV complex te sluiten tot en met 31 maart. Dus geen trainingen in die periode. De NBB heeft besloten dat er geen wedstrijden worden gespeeld in deze periode. Meer informatie zal worden gedeeld zodra er meer bekend is.

Bestuur compleet

Mooi nieuws; we zijn weer op volle sterkte! De open plekken in het bestuur zijn ingevuld en er is opvolging voor het penningmeesterschap! Nieuw in het bestuur is Ingeborg Verdegaal (Secretaris). Eric Weidgraaf heeft zijn taak als penningmeester overgedragen, zijn opvolgers Erik Wagenaar & Monique Zonneveld. Daarnaast gaat de Coördinatie vrijwilligerswerk via Thomas Klein Middelink.

Iedereen is bereikbaar via email. Kijk daarvoor rechtsboven op deze website bij “Informatie” en vervolgens “Bestuur”

PEANUTS in actie – Toernooi 1 februari

In de WSV sporthal is het basketbaltoernooi voor de Peanuts begonnen. Belangstellende zijn van harte welkom. Ook om eens te ervaren hoe deze sport gaat, kom gerust naar de sporthal toe. Voor vragen over Basketbal bij WSV zijn er enthousiaste basketballers aanwezig om je te woord te staan.

Eerste Peanuts toernooi voor Luca, Tygo en Julia

Eindelijk was het zo ver: het eerste Peanuts toernooi voor Luca (7), Tygo (6) en Julia (6).

Wat vonden ze het spannend…….maar ze het geweldig gedaan!

De drie musketiers lieten geweldig teamwork zien. Ze speelden veel naar elkaar over en hielden elkaar goed in de gaten. Ook zagen ze openingen en creëerde ze kansen!
Even de bal goed tussen de handen, richten en schieten…….
Ondanks dat de bal vaak net de verkeerde kant op stuiterde wisten onze kleine vrienden een aantal mooie punten te scoren.
De sfeer in het team, maar zeker ook op het veld en in de zaal was top! De kinderen hebben vooral ‘samen’ veel plezier beleefd.
Moe en een klein beetje teleurgesteld, omdat ze niet hadden gewonnen verlieten de WSV Peanuts samen met hun trotse coach en ouders hun eerste basketbaltoernooi!

Knap gedaan bikkels, op naar het volgende toernooi.

En de winnaar is….. Matz!

Winnaar van de Uniek Sporttalent Verkiezing 2019! Matz is een jonge rolstoelbasketballer bij WSV. Half oktober stond er al een mooi artikel in De Stentor. Hierin vertelt hij over zichzelf en hoe hij volop aan het sporten is, ondanks het verlies van beide benen. Hieronder een link van video van De Stentor. Als uitblinker in zijn sport werd hij genomineerd voor de Uniek Sporttalent Prijs. Naast de vakjury; bestaande uit Esther Vergeer, John van den Brom, Yvonne van Gennip en Jetze Plat kon ook publiek zijn stem uitbrengen. Dat is goed gegaan voor Matz. Supergoed!

Bedankt voor alle stemmen namens Matz, De Rollers en Bestuur WSV

Lees meer https://www.unieksporten.nl/actueel/nieuws/11440/matz-wil-de-allerbeste-worden

Nog meer: https://www.destentor.nl/video/kanalen/destentor~c285/series/verhaal-van-de-dag~s980/matz-11-verloor-zijn-beide-benen-maar-blijft-strijden~p106164

Bestuursnieuws

Enige tijd geleden is er een oproep geweest voor nieuwe bestuursleden. We zijn blij te kunnen melden dat er inmiddels 2 functies zijn vervuld. Nieuw zijn Marget Tinholt (Voorzitter) en Eva van Swaay (Ledenadministratie).  Wel is er nog steeds een vacature voor de Secretaris en wie kan en wil de rol van  vrijwilligers coördinator overnemen?

Zie voor relevante  emailadressen bij kopje Informatie / Bestuur op deze website.

Een fijne jaarwisseling en een sportief 2019 gewenst.