Mondkapjesplicht

Sinds 1 december geldt er een mondkapjesplicht in Nederland voor iedereen van 13 jaar en ouder. Het dragen van een mondkapje is verplicht in alle publieke binnenruimtes. Dit geldt ook voor de binnenruimtes op het sportcomplex van WSV.
Zodra jij je binnen bij WSV bevindt, dien je een mondkapje te dragen. Bijvoorbeeld in de hal voordat je gaat sporten, wanneer je naar de wc gaat, in de hal loopt, ballen moet pakken etc. Tijdens sportgerelateerde vergaderingen mag je mondkapje af. Zorg er wel voor dat je een vaste zitplek hebt. Je mag niet lopen tijdens de vergadering.
Uiteraard hebben wij er het volste vertrouwen in dat deze regels door iedereen worden opgevolgd. Want alleen samen krijgen we corona onder controle! Kijk voor meer informatie over het dragen van een mondkapje op de website van de Rijksoverheid

Sinterklaas

Vergaderen in het clubhuis

Update gebruik clubhuis WSV

We merken dat er soms wat onduidelijkheden zijn over het gebruik van het clubhuis van WSV.
Dit komt o.a. omdat de regels door de verschillende bonden op een andere manier geïnterpreteerd worden. Om hierover eenduidig te zijn vanuit het hoofdbestuur hebben we daarom deze week contact gehad met de gemeente Apeldoorn over het gebruik van ons clubhuis. Daar is het volgende uit gekomen: 

In principe is het clubhuis gesloten voor alle activiteiten. Een uitzondering hierop is het feit dat het clubhuis gebruikt mag worden voor vergaderingen of bijeenkomsten die direct met sport verband houden, bijvoorbeeld een bestuursvergadering. Daarbij mogen maximaal 30 personen per ruimte worden toe gelaten waarbij ook altijd de 1,5 meter afstand gegarandeerd moet zijn. Daarnaast moet iedereen zitten en ook blijven zitten tijdens de bijeenkomst. Er mag geen gebruik worden gemaakt van horeca faciliteiten. 

Een extra noot vanuit het hoofdbestuur: Aangezien wij als OMNI vereniging te maken hebben met meerdere besturen en commissies, adviseren wij om vooralsnog zo veel als mogelijk online te vergaderen. Wissel bijvoorbeeld af, de ene keer offline en de volgende keer weer online.

Vergeet ook niet een ruimte reservering te doen via het online formulier. 

Voor meer informatie over het gebruik van het clubhuis kan altijd contact worden opgenomen met Jack Wegerif.

Bericht van de voorzitter

Ik kan het me nog goed herinneren dat wij op 12 maart van dit jaar het besluit hebben moeten nemen dat wij niet meer konden sporten zoals wij gewend waren. Na een opleving in de zomer zitten wij nu in de situatie dat sporten mogelijk is maar beperkt tot een aantal personen. Gelukkig mag de jeugd wel sporten maar het gevoel is toch anders als ik over het complex loop. Geen supporters langs de lijn of in de zaal en geen volle kantine met lekkere muziek.
Al onze bestuursvergaderingen zijn voornamelijk digitaal ondanks het feit dat sport gerelateerde vergaderingen wel onder voorwaarden mogen plaatsvinden in het clubhuis. Wij merken dat het fysiek bij elkaar komen nog steeds het beste is. Daarom hebben wij ook besloten om de ALV in ieder geval uit te stellen. Natuurlijk weten wij niet wanneer wij weer met grote groepen bij elkaar kunnen komen maar wij maken in ieder geval van de mogelijkheid gebruik zodat de kans om dit fysiek te doen toch weer wat groter is.
Maar gebeurd er dan niets op de club??? Zeker wel……. Veel vrijwilligers zijn dagelijks bezig om de club draaiende te houden. Natuurlijk allereerst om te sporten in de zaal en op het veld. Maar ook achter de schermen word er nog erg veel gedaan. De bar commissie kijkt naar mogelijkheden als er weer dingen mogen, er wordt onderhoud gepleegd, de besturen vergaderen over de toekomst, enz enz……
Ondanks dat het moeilijk is en ondanks dat je het dus niet altijd ziet, gebeurd er veel. En dat is toch ook wel weer mooi! Laten wij er samen nog even de schouders onder zetten, ik weet niet hoelang maar als wij dit blijven doen dan weet ik zeker dat het goed komt!

Dennis Wooning

Overlijden Henk van de Hel, lid van verdienste

Uitstellen BALV / ALV

Beste leden,

Op 5 oktober hebben wij een Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) aangekondigd voor 2 november.

Dit is nodig om de statuten aan te passen en de Ledenraad formeel bevoegdheden te geven. Ook de fusie tussen de stichting en de vereniging staat op de agenda.

Aangezien het clubhuis gesloten is door corona moesten wij op zoek naar online mogelijkheden.

Na wat zoekwerk en hier en daar rondvragen bij de leden hebben we moeten vaststellen dat een online vergadering niet ideaal is en voor sommigen zelfs niet mogelijk.

Daar wij het belangrijk vinden dat alle leden de mogelijkheid krijgen om hierin mee te kunnen stemmen, hebben wij moeten besluiten de BALV en ook de ALV uit te stellen.

De overheid biedt verenigingen, in verband met de corona crisis, de mogelijkheid om de BALV/ALV tot 4 maanden na afloop van het kalenderjaar uit te stellen.

Op dit moment hebben wij nog geen datum, zodra de mogelijkheid er weer is om bijeenkomsten te organiseren in het clubhuis zullen wij de BALV en de ALV zo spoedig mogelijk inplannen.

Wij rekenen op uw begrip en wensen dat iedereen gezond is en blijft.

Het Hoofdbestuur.

Vrijwilligers gezocht

Wormense Sport Vrijwilligers (WSV-ers) laten de bal rollen!

Zonder vrijwilligers is het onmogelijk voor een sportvereniging om haar maatschappelijke functie goed te kunnen uitoefenen. Ook bij Omnisportvereniging WSV zien we dat het steeds lastiger is om vrijwilligers te vinden voor verschillende taken en functies. Zo komt het werk wat gedaan moet worden veelal op de schouders van steeds minder mensen terecht. Om het werk zo eerlijk mogelijk te verdelen is in 2014 besloten dat alle leden (minimaal) 12 uur aan vrijwilligerstaken moeten vervullen. Door je als vrijwilliger in te zetten groeit de saamhorigheid, neemt de binding met de vereniging toe en zorg je voor gezelligheid op de club. Op die manier dragen we samen bij aan het bestaansrecht van ‘Omnisportvereniging WSV’ en is onze  toekomst gewaarborgd!

Wie zijn onze vrijwilligers?

De vrijwilligerstaken zijn verplicht voor alle spelende leden of ouders van jeugdleden van Omni sportvereniging WSV. Het kan natuurlijk voorkomen dat een lid geen vrijwilligerstaak  kan of wil verrichten. Om er toch voor te zorgen dat de taken worden uitgevoerd staat hier een bijdrage, die per afdeling wordt vast gesteld, per jaar per spelend lid (max. 2 per gezin) tegenover.

Typen vrijwilligerswerk

WSV heeft op hoofdlijnen drie typen vrijwilligerstaken;

                                            1.  Horeca

                                            2.  Onderhoud

                                            3.  Sport

Horecawerkzaamheden zijn het draaien van bardiensten, het bereiden van lekkere frietjes & snacks of koek en zopie verkoop vanuit de kiosk. Dit zijn WSV-OMNI uren.

Vrijwilligers die deze taken willen vervullen kunnen zich opgeven bij de barcoördinatoren van hun afdeling.

Op de verschillende afdelingspagina’s staan de namen van de barcoördinatoren. Hier vindt je ook een overzicht van het barrooster https://wsvapeldoorn.nl/barrooster/

Onderhoudswerkzaamheden zijn bijvoorbeeld; klussen tijdens klussendag, schilder-, elektrawerkzaamheden en groenonderhoud.

Wil je helpen met onderhoudswerkzaamheden? Schrijf je dan in via de website, formulier onderhoud.

Maandelijks verschijnen hier diverse projecten die de maand erop zullen starten. Er wordt duidelijk aangegeven welke projecten er zijn, en wanneer en op welke tijd ze uitgevoerd worden.

Bekijk hier de projecten de link wordt nog hard aan gewerkt

Sportgerelateerde taken zijn activiteiten die gedaan worden ten behoeve van jouw eigen sportafdeling. Denk hierbij aan scheidsrechter, leider/coach, trainer. De uren die je hiervoor maakt tellen mee in de vrijwilligerstaken. Sport gerelateerde taken vind je per afdeling op de website.

Hoe is het geregeld?

Bij elke afdeling is dit net even iets anders geregeld. Zo krijgen de voetbal leden automatisch een  bericht via ‘Sportlink”. Alle vrijwilligerstaken zijn beschreven in het vrijwilligersbeleid, voor voetbal https://voetbal.wsvapeldoorn.nl/vrijwilliger/

Per afdeling is er een vrijwilligerscoördinator aangesteld. Hij of zij is verantwoordelijk voor het organiseren van alle taken die zijn beschreven in dit beleid. Elk lid geeft het aantal verrichte uren door. De coördinator is verantwoordelijk voor de registratie van deze vrijwilligersuren. Voor contact hierover kan je mailen naar: vrijwilliger.afdeling@wsv-apeldoorn.nl

Hoe kan je je opgeven voor vrijwilligerstaken?

Heb jij nog geen vrijwilligerstaken gedaan en wil jij je steentje bijdragen? Meld je dan snel aan bij jouw vrijwilligerscoördinator!

Of het  nou een voetbal, basketbal, dynamic tennis bal, volleybal of shuttle is, samen zorgen we ervoor dat de bal blijft rollen!

Met sportgroeten,

Jan Nuesink

Hoofdbestuur, portefeuille ‘Vrijwilligersbeleid en Sport’.

Lichtpuntjes; Soms zijn ze groot, soms zijn ze klein, je hoeft ze niet te zoeken, je kunt ze ook zijn! Waar wacht je nog op? Meld je aan als Wormense Sport Vrijwilliger via vrijwilliger.afdeling@wsv-apeldoorn.nl

                                            De WSV’er  (Wormense Sport Vrijwilliger)

               hart van goud                                                                                vrij                                      

               uit het juiste hout                                                                         en blijvend

               leeft                                                                                                maar nooit vrijblijvend

               geeft

               en draagt bij                                                                                  geen loze belofte

               steunpilaar van deze maatschappij                                            voegt de daad bij het woord

               handen uit de mouwen                                                                onbaatzuchtig

               mannen en vrouwen                                                                    bescheiden

               wat zijn ze prachtig

               en vereend, oh zo krachtig                                                          uniek in zijn soort

Werkzaamheden lift

In de week van 9 t/m 13 november zal de lift worden gereviseerd/vervangen.

De lift kan dan niet gebruikt worden.

Als alles volgens planning verloopt zal er op vrijdag 13 november gekeurd worden, na goedkeuring zal de lift weer in gebruik worden genomen.

Wij begrijpen dat dit voor een aantal mensen erg vervelend is, maar rekenen op uw begrip.

Gerrit Onderstal

Beheer

Corona update 15 oktober

Afgelopen dinsdag heeft het kabinet de regels nogmaals moeten verscherpen ter bestrijding van het coronavirus. Helaas heeft dit ook weer grote impact voor de leden van onze vereniging.

Voorlopig zijn de regels minimaal geldig voor vier weken. Tussentijds zal er geëvalueerd worden, en tegen het einde van de periode zal bekeken worden of de maatregelen verlengd zullen worden.

Hieronder een opsomming van de huidige regels:

  • Het clubhuis blijft gesloten, er kunnen geen consumpties worden gekocht of genuttigd en er kan geen gebruik worden gemaakt van andere faciliteiten zoals bv de vergaderruimten.
  • De competities zijn stilgelegd, zowel bij de jeugd als de senioren.
  • De jeugd tot 18 jaar kan blijven trainen, zonder publiek. Ouders kunnen hun kinderen bij de ingang van het complex afzetten en ophalen. Houd alstublieft ook 1,5 meter afstand van elkaar op de parkeerplaats.
  • Voor volwassenen geldt dat er gesport kan worden mits er onderling 1,5 meter afstand mogelijk is. Maximaal 4 personen per groepje.
  • Voor individuele binnensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (excl. Instructeur). Met een maximum van 30 personen per ruimte. Bij meerdere groepjes geldt 1,5 meter afstand houden van elkaar, een duidelijke afbakening van de verschillende groepjes en de groepjes mogen niet mengen.
  • Voor individuele buitensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (excl. Instructeur). Bij meerdere groepjes geldt 1,5 meter afstand houden van elkaar, een duidelijke afbakening van de verschillende groepjes en de groepjes mogen niet mengen
  • Sporters die klaar zijn met trainen worden verzocht zo snel mogelijk het complex te verlaten.

De individuele sportafdelingen geven bij hun leden aan hoe dit in te richten!

Wij vragen iedereen om je goed aan alle maatregelen te houden. Was je handen regelmatig, schud geen handen en houd afstand. Is er na het lezen van bovenstaande nog onduidelijkheid, kijk dan even op de pagina van de afdeling of stel je vraag aan je leider/trainer/coach.

Hoofdbestuur

Gezocht: vrijwilliger voor ruimtereserveringen WSV

Vacature WSV accommodatie reserveringen

Bij WSV wordt niet alleen gesport door onze leden, ook andere partijen maken graag gebruik van onze faciliteiten. Zo kunnen onze velden buiten en in de zaal door externen gehuurd worden. Hierdoor halen wij als vereniging extra inkomsten binnen. Inkomsten die momenteel hard nodig zijn! Naast sporten op onze accommodatie wordt er ook heel wat vergaderd. Denk aan ledenvergaderingen, horeca-overleg en bestuursvergaderingen. Dit gebeurt niet alleen door onze eigen afdelingen, we krijgen regelmatig aanvragen van organisaties die onze ruimtes willen gebruiken voor diverse bijeenkomsten. Om deze interne- en externe aanvragen goed te laten verlopen zijn we op zoek naar iemand die deze reserveringen kan aannemen. Ben jij handig met een online reserveringsysteem en kan jij klanten goed (digitaal) ter woord staan? Dan zijn we op zoek naar jou!

Wat houdt deze vrijwilligersfunctie in?

– (digitaal) Aannemen van reserveringen

– Informatie verstrekken over de (on)mogelijkheden van de reservering

– Klantcontact met aanvrager

– Inboeken van interne en externe reserveringen in online reserveringsysteem / agenda

– Informeren van betrokken leden (bijv. financiën of horeca) voor inzet faciliteiten en financiële afhandeling.

Nice to know:

– We werken met een online reserveringsysteem

– Je kunt dit vanuit je eigen (werk) omgeving doen

– Gemiddelde belasting van 1-2 uur per week

Heb je interesse? Neem contact op met Jan Nuesink via vrijwilliger@wsv-apeldoorn.nl

Bij WSV wordt niet alleen gesport door onze leden, ook andere partijen maken graag gebruik van onze faciliteiten. Zo kunnen onze velden buiten en in de zaal door externen gehuurd worden. Hierdoor halen wij als vereniging extra inkomsten binnen. Inkomsten die momenteel hard nodig zijn! Naast sporten op onze accommodatie wordt er ook heel wat vergaderd. Denk aan ledenvergaderingen, horeca-overleg en bestuursvergaderingen. Dit gebeurt niet alleen door onze eigen afdelingen, we krijgen regelmatig aanvragen van organisaties die onze ruimtes willen gebruiken voor diverse bijeenkomsten. Om deze interne- en externe aanvragen goed te laten verlopen zijn we op zoek naar iemand die deze reserveringen kan aannemen. Ben jij handig met een online reserveringsysteem en kan jij klanten goed (digitaal) ter woord staan? Dan zijn we op zoek naar jou!

Wat houdt deze vrijwilligersfunctie in?

– (digitaal) Aannemen van reserveringen

– Informatie verstrekken over de (on)mogelijkheden van de reservering

– Klantcontact met aanvrager

– Inboeken van interne en externe reserveringen in online reserveringsysteem / agenda

– Informeren van betrokken leden (bijv. financiën of horeca) voor inzet faciliteiten en financiële afhandeling.

Nice to know:

– We werken met een online reserveringsysteem

– Je kunt dit vanuit je eigen (werk) omgeving doen

– Gemiddelde belasting van 1-2 uur per week

Heb je interesse? Neem contact op met Jan Nuesink via vrijwilliger@wsv-apeldoorn.nl